Loading...
Przebudowa i rozbudowa Zakładu ABENA POLSKA2017-08-25T17:41:16+00:00

Przebudowa i rozbudowa Zakładu ABENA POLSKA Sp. z o.o. wraz z infrastrukturą w Łozienicy

FUNKCJANadzór Inwestorski
CZAS REALIZACJI09.2014 – 08.2015
POWIERZCHNIA6 300m²
KUBATURA50 000m³
WARTOŚĆ INWESTYCJI12.500.000 PLN
ZAKOŃCZONATak
INWESTORAbena Polska Sp. z o.o.

 

POWRÓT