Loading...
Nadzory inwestorskie2017-10-02T12:21:15+00:00

Nadzory inwestorskie

Usługa kompleksowego nadzoru inwestorskiego dotyczy sprawowania funkcji inspektora nadzoru w branżach:

  • konstrukcyjnej
  • elektrycznej
  • sanitarnej
  • drogowej

Usługa ta wymagana jest przepisami obowiązującego prawa budowlanego. Nadzór inwestorski sprawuje pełną kontrolę realizacji prac budowlanych w zakresie ich zgodności z dokumentacją projektową, zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i normami. W ramach nadzoru inwestorskiego sprawdzane są też przedmiary i zakresy robót wykonanych, niezbędne do rozliczeń Wykonawcy z Inwestorem. Nadzór inwestorski dotyczy całego procesu inwestycyjnego począwszy od rozpoczęcia robót budowlanych do ich zakończenia i odbiorów końcowych. Na życzenie Inwestora składamy pisemne, miesięczne raporty z realizacji inwestycji (również w języku angielskim), potwierdzone dokumentacją fotograficzną.