Loading...
Projektowanie2017-10-02T12:22:22+00:00

Projektowanie

Usługa polega na wykonaniu kompleksowych projektów budowlanych oraz wykonawczych we wszystkich branżach, z uzyskaniem pozwoleń na budowę. W ramach usługi, w oparciu o posiadane pełnomocnictwo Inwestora, uzyskujemy wszelkie uzgodnienia, warunki techniczne, pozwolenia (m. in. decyzje środowiskowe, pozwolenia wodno-prawne), niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę.

Wykonujemy również kosztorysy inwestorskie, szacunkowe wyceny inwestycji oraz analizę kosztów realizacji.

Na życzenie Inwestora wykonujemy również projekty przetargowe, na podstawie których może wyłonić Generalnego Wykonawcę robót budowlanych. Projekt przetargowy jest uszczegółowieniem projektu budowlanego, do którego dołączone są tabele elementów ofertowych, standardy wykonania robót budowlanych i specyfikacje wykonania robót w poszczególnych branżach.