Loading...
Budowa, przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Stargardzie2017-08-25T17:49:34+00:00

Budowa, przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Stargardzie

FUNKCJAInżynier Kontraktu + Nadzór Inwestorski
CZAS REALIZACJI04.2014 – 01.2015
PRZEPUSTOWOŚĆ15 000m³/dobę
WARTOŚĆ INWESTYCJI37.000.000 PLN
ZAKOŃCZONATak
INWESTORMPGK Sp. z o.o.

 

POWRÓT