Loading...
Budowa obiektów magazynów i suszarni zbóż i roślin oleistych2017-08-28T11:29:14+00:00

Budowa magazynu na zboże i rzepak wraz z technologią oraz magazynu wstępnego na zboże i rzepak wraz z zapleczem socjalno – warsztatowym i towarzyszącą infrastrukturą w Karsku Pyrzyckim

FUNKCJAInżynier Kontraktu + Nadzór Inwestorski
CZAS REALIZACJI11.2011 – 11.2012
POWIERZCHNIA12 000m²
KUBATURA150 000m³
WARTOŚĆ INWESTYCJI28.500.000 PLN
ZAKOŃCZONATak
INWESTORGrupa Producentów Rolnych Karsko Pyrzyckie Sp. z o.o.

POWRÓT